FORSIDE / VILKÅR & BETINGELSER / Anmeldelse af krænkelse af ophavsret

Anmeldelse af krænkelse af ophavsret

Hvordan anmelder jeg en krænkelse af ophavsret på website (medlem af DPMF)?

Hvordan anmelder jeg en krænkelse af ophavsret på website (medlem af DPMF)?


Hvis du mener, at nogen krænker din ophavsret, kan du anmelde det til os ved at udfylde denne formular. Du kan også kontakte vores udnævnte medarbejder. Hvis du vælger at kontakte vores udnævnte medarbejder, bedes du inkludere et komplet krav om krænkelse af ophavsret i din anmeldelse.
Før du anmelder en krænkelse af ophavsret, opfordrer vi dig til at sende en besked til den person, som har slået indholdet op. Det kan være, at I kan løse uenighederne uden at involvere website (medlem af DPMF).
Husk, at det kun er indehaveren af ophavsretten (eller en autoriseret repræsentant for indehaveren), som kan anmelde mistanke om krænkelse. Hvis du mener, at noget på website (medlem af DPMF) krænker en andens ophavsret, bør du informere rettighedsindehaveren.
Bemærk, at vi regelmæssigt leverer dine kontaktoplysninger og/eller indholdet af din anmeldelse til den person, som slog det indhold, du anmelder, op. Hvis du er en autoriseret repræsentant, der indsender en anmeldelse, oplyser vi navnet på organisationen eller kunden, der er indehaver af de pågældende rettigheder. Det kan af denne årsag være en god idé at angive en arbejdsrelateret e-mailadresse eller virksomhedsmail.

Hvilke oplysninger skal jeg inkludere i en anmeldelse om ophavsret?

Hvilke oplysninger skal jeg inkludere i en anmeldelse om ophavsret?

Den hurtigste og nemmeste måde at indsende en anmeldelse om krænkelse af ophavsret til os på er at bruge vores onlineformular. Uanset om du indsender din anmeldelse gennem vores onlineformular eller en anden metode, skal website (medlem af DPMF) have følgende oplysninger for at kunne behandle din anmeldelse:
 • Alle dine kontaktoplysninger (fulde navn, postadresse og telefonnummer)*
 • En beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede materiale, som, du påstår, er blevet krænket
 • En beskrivelse af det indhold på vores site, som, du påstår, krænker din ophavsret
 • Tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan finde materialet på vores site. Den nemmeste måde at gøre det på er at angive webadresser (URL’er), som fører direkte til det angiveligt krænkende indhold.
 • En erklæring om, at:
  1. Du er i god tro om, at brugen af det ophavsretligt beskyttede indhold beskrevet ovenfor, på den måde du har beskrevet, ikke er godkendt af indehaveren af ophavsretten, dennes agenter eller lovgivningen
  2. Oplysningerne i din meddelelse er nøjagtige
  3. Du erklærer under strafansvar, at du er indehaver af eller autoriseret til at handle på vegne af indehaveren af en eksklusiv ophavsret, der er påstået krænket
 • Din elektroniske signatur eller fysiske signatur
*Bemærk, at vi regelmæssigt leverer dine kontaktoplysninger og/eller indholdet af din anmeldelse til den person, som slog det indhold, du anmelder, op. Hvis du er en autoriseret repræsentant, der indsender en anmeldelse, oplyser vi navnet på organisationen eller kunden, der er indehaver af de pågældende rettigheder. Det kan af denne årsag være en god idé at angive en arbejdsrelateret e-mailadresse eller virksomhedsmail.

Hvordan kan jeg kontakte website (medlem af DPMF)s udnævnte medarbejder, der behandler spørgsmål i forbindelse med den amerikanske ophavsretslov, Digital Millennium Copyright Act (DMCA)?

Hvordan kan jeg kontakte website (medlem af DPMF)s udnævnte medarbejder, der behandler spørgsmål i forbindelse med den amerikanske ophavsretslov, Digital Millennium Copyright Act (DMCA)?

Den hurtigste og nemmeste måde at sende en DMCA-anmeldelse om krænkelse af ophavsret på er at udfylde vores onlineformular.
Hvis du ønsker at kontakte vores udnævnte medarbejder via andre (langsommere) metoder, kan du kontakte vedkommende på:
 
website (medlem af DPMF), Inc.
Att.: Udpeget website (medlem af DPMF)-repræsentant
1601 Willow Road
Menlo Park, California 94025, USA
650.543.4800 (telefon)
650.560.6293 (fax)
[email protected]
 
Husk, at hvis du indsender en anmeldelse til vores udnævnte medarbejder på anden måde end ved brug af vores onlineformular, skal du medsende et komplet krav om krænkelse af ophavsret.

Jeg har indsendt en anmeldelse om ophavsret til website (medlem af DPMF). Hvad sker der nu?

Jeg har indsendt en anmeldelse om ophavsret til website (medlem af DPMF). Hvad sker der nu?

Hvis du har indsendt en anmeldelse af ophavsret til os gennem vores formular eller via e-mail, vil du modtage en automatisk e-mail, der indeholder oplysninger om din anmeldelse, herunder et unikt anmeldelsesnummer. Du bør gemme dette nummer, hvis du får brug for at kontakte os vedrørende anmeldelsen.
Somme tider kan vi have spørgsmål til din anmeldelse. I dette tilfælde kan vi besvare din anmeldelse og bede om flere oplysninger. Hvis du modtager en e-mail fra vores team, der beder om yderligere oplysninger vedrørende din anmeldelse, kan og bør du besvare denne e-mail direkte. Dit svar vil blive sendt til vores team, så de kan fortsætte med at gennemgå din anmeldelse.
Hvis vi fjerner indholdet som svar på en anmeldelse om krænkelse af ophavsret, notificerer vi den person, du har anmeldt, for at informere vedkommende om, at indholdet er blevet fjernet. Vi videregiver også dine kontaktoplysninger, herunder din e-mailadresse og navnet på din organisation eller kunde, og/eller indholdet af din anmeldelse.
Hvis den person, der slog indholdet op, mener, at indholdet ikke skulle have været fjernet, kan vedkommende kontakte dig direkte for at forsøge at finde en løsning på problemet. Hvis indholdet er blevet fjernet i henhold til procedurerne for anmeldelse og indsigelse i den amerikanske ophavsretslov (DMCA), vil du kunne indgive en indsigelse i henhold til DMCA.

Hvilke ekstra værktøjer tilbyder website (medlem af DPMF) som hjælp til at beskytte mine immaterielle rettigheder i mine videoer?

Hvilke ekstra værktøjer tilbyder website (medlem af DPMF) som hjælp til at beskytte mine immaterielle rettigheder i mine videoer?

Udover vores andre foranstaltninger, herunder online anmeldelseformularer og vores politik om gentagende overtrædelser, anvender vi systemer, der markerer indhold, som er slået op på website (medlem af DPMF), der kan indeholde ophavsretsbeskyttet indhold, som er ejet af en anden.
Vi bruger Audible Magic som hjælp til at forhindre uautoriserede videoer i at blive slået op på website (medlem af DPMF). Audible Magic gør det muligt for indholdsejere at sætte fingeraftryk på deres mediefiler for administration af ophavsret. Videoer, der overføres til website (medlem af DPMF), køres derefter gennem Audible Magic på overførselstidspunktet. Hvis der registreres en matchende video, stoppes overførslen, og brugeren får besked herom. For at læse mere om Audible Magic kan du besøge deres website på www.audiblemagic.com.
Vi har også Rights Manager, vores egen rettighedsadministrationsteknologi, til website (medlem af DPMF). Rights Manager giver indehavere af en ophavsret mulighed for at overføre og opretholde et referencebibliotek af videoindhold, som de vil overvåge og beskytte, herunder livevideostreams, samt anmelde uautoriseret brug af deres ophavsretsbeskyttede indhold. Du kan læse mere om Rights Manager på https://rightsmanager.fb.com.

Indhold, jeg har slået op, er blevet fjernet, fordi det er anmeldt for krænke ophavsretten. Hvad er de næste trin?

Indhold, jeg har slået op, er blevet fjernet, fordi det er anmeldt for krænke ophavsretten. Hvad er de næste trin?

Når vi modtager en anmeldelse fra en person, der påstår, at indhold på website (medlem af DPMF) krænker vedkommendes ophavsret, kan vi være nødt til at fjerne indholdet fra website (medlem af DPMF) øjeblikkeligt uden først at kontakte dig.
Hvis vi fjerner indhold, du har slået op, pga. en anmeldelse om krænkelse af ophavsretten gennem vores onlineformular, modtager du en advarsel fra website (medlem af DPMF) med kontaktoplysninger på den person eller virksomhed, der har indsendt anmeldelsen, og/eller indholdet af anmeldelsen. Hvis du mener, at indholdet ikke skulle have været fjernet, kan du følge op direkte for at forsøge at løse problemet.
Hvis indholdet er blevet fjernet i henhold til procedurerne for anmeldelse og indsigelse i den amerikanske ophavsretslov (DMCA), vil du kunne indgive en DMCA-indsigelse. I dette tilfælde vil du modtage yderligere vejledning i denne proces i den notifikation, du modtager fra website (medlem af DPMF).
Hvis du er administrator på en side, og indhold, som en anden administrator har slået op på din side, er blevet fjernet pga. en anmeldelse om ophavsret, vil du modtage en notifikation med oplysninger om det fjernede indhold samt navnet på administratoren på siden, der slog det op.

Hvordan behandler website (medlem af DPMF) DMCA-indsigelser (Digital Millennium Copyright Act)?

Hvordan behandler website (medlem af DPMF) DMCA-indsigelser (Digital Millennium Copyright Act)?

website (medlem af DPMF) overholder de procedurer for anmeldelse og fjernelse af indhold, der er defineret i den amerikanske ophavsretslov (DMCA), og som gælder for indhold, der anmeldes og fjernes i forbindelse med overtrædelse af amerikanske ophavsrettigheder.
Hvis dit indhold fjernes i henhold til DMCA, vil du modtage information om, hvordan du kan indgive en indsigelse i den besked, vi sender til dig.
Du bør kun indsende en indsigelse, hvis indholdet er fjernet på grund af en fejltagelse eller fejlidentificering.
Når vi modtager en gyldig DMCA-indsigelse, vil vi videresende den til den part, der anmeldte indholdet. De oplysninger, denne modtager, inkluderer dine kontaktoplysninger, som vedkommende kan bruge til at kontakte dig.
Hvis vi sender din indsigelse til den part, der anmeldte indholdet, og denne ikke meddeler os, at vedkommende har søgt en retskendelse for at forhindre indholdet i at blive vist, vil vi gendanne eller standse deaktiveringen af det kvalificerede indhold i henhold til DMCA. Processen kan tage op til 14 hverdage.
Bemærk, at vi i sjældne tilfælde ikke gendanner indhold på grund af tekniske begrænsninger. Hvis det sker, sender vi dig en opdatering om, at du må slå indholdet op igen efter eget skøn.
Indhold, der er gendannet baseret på en gyldig DMCA-indsigelse, vil ikke blive brugt mod dig i henhold til vores politik om gentagende overtrædelser.

Hvordan anmoder jeg ønsket om indhold fjernet?

Hvordan anmoder jeg ønsket om indhold fjernet?

Læresætningen om fair brug anerkender, at streng anvendelse af ophavsretslove i visse tilfælde kan være uretfærdig eller utilsigtet kan undertrykke kreativitet eller afholde folk fra at skabe originale værker, hvilket ville skade offentligheden.
Således giver læresætningen folk mulighed for at anvende andres ophavsretsbeskyttede værk uden tilladelse under visse omstændigheder. Almindelige eksempler inkluderer: kritik, kommentering, nyhedsrapportering, undervisning, stipendium og forskning.
Fair brug eksisterer i visse lande, herunder USA. Andre lande verden over anvender tilsvarende love, såsom fair håndtering, der muliggør brug af ophavsretsbeskyttede værker under visse omstændigheder.
Eftersom der ikke er nogen klare regler for, hvad der hører ind under læresætningen om fair brug, bør du kontakte en advokat, hvis du har spørgsmål om, hvorvidt du er inden for grænserne for fair brug.
Faktorer, der hjælper med til at fastslå fair brug

Selv om det ofte er svært at vide, om en bestemt brug af et ophavsretsbeskyttet værk er fair brug, har loven nogle faktorer, du kan medtage i overvejelsen:

 1. Brugens formål og karakter, herunder hvorvidt en sådan brug er af kommerciel natur eller nonprofit-undervisningsformål
  Ændrer brugen på nogen måde det oprindelige værk ved at tilføre ny mening, indhold eller udtryk? Ved at anvende en modefotograf til at tale om den redigering, der er foretaget på billedet, er det mere sikkert, at denne vil være fair, end hvis billedet blev anvendt uden kommentarer. Parodier kan være fair brug, hvis de efterligner et værk på en måde, der kritiserer eller kommenterer det oprindelige værk.
  Er brugen kommerciel eller udelukkende personlig? Det er mindre sandsynligt, at kommerciel brug eller brug med henblik på fortjeneste anses som værende fair.
 2. Karakteren af ophavsretsbeskyttede værker
  Brugen af faktuelle værker, såsom kort eller databaser anses i højere grad for at være fair brug sammenlignet med brugen af yderst kreative værker som f.eks. digte eller science fiction-film.
 3. Mængden og substantialiteten af det anvendte værk i forhold til det samlede værk som et hele
  Det er mere sandsynligt, at brugen af mindre dele af ophavsretsbeskyttet arbejde anses for værende fair brug end kopiering af et helt værk. Men selv om der anvendes en lille del, er der mindre sandsynlighed for, at det er fair brug, hvis den anvendte del er “kernen” af værket.
 4. Effekten af brugen på det potentielle marked eller værdien af det ophavretsbeskyttede værk
  Vil brugen erstatte det oprindelige arbejde, således at folk stopper med at købe eller gennemse værker, der er beskyttet af ophavsretten? Hvis dette er tilfældet, er det mindre sandsynligt, at det anses som værende fair brug.

Hvad betyder, at jeg erklærer på tro og love?

Hvad betyder, at jeg erklærer på tro og love?

Jeg erklærer på tro og love, at de oplysninger jeg oplyser ved anmeldelse, er korrekte.

Jeg giver samtidig tilladelse til, at DPMF’s juridiske medarbejder må indhente de akter/oplysninger, der er nødvendige for at vurdere krav om krænkelse er identiske med anmelder.

Jeg giver desuden mit samtykke og tilladelse til, at DPMF må videresende oplysningerne til den juridiske ansvarshavende af det enkelte website, hvor materialet er publiceret.

Læs også

18 U.S.C. Section 2257 Compliance Notice

Record-keeping Information All models, actors, actresses and other persons that appear in any visual depiction …

Creative Commons: Licenser i Danmark

Creative Commons blev grundlagt I 2001 og er en almennyttig organisation der tilbyder en række …

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af digitale produkter

Indhold Aftalevilkår og oplysningspligt Priser Rabatter Det med småt Tvister

Skriv et svar

This site is protected by wp-copyrightpro.com